returpolitik

Fortrydelsesret

Opsummering af den danske forbrugerlovgivning

Når du køber hddprice.dk hardwareprodukter, vil du også være dækket af hddprice.dk begrænsede garanti. Denne dækning gælder samtidig med og oveni dine lovfæstede rettigheder i henhold til den danske forbrugerlovgivning.

På denne side foreslår vi, at du forklarer dine kunder, hvordan de foretager en ombytning, hvis de ikke er tilfredse med de modtagne produkter. Udover at skabe tillid hos dine kunder, er det at tilbyde en returpolitik også inden for de juridiske retningslinjer for drift af e-handel.

14 DAGES KØLING AF PERIODEN

Vil forbrugeren udøve sin fortrydelsesret, skal forbrugeren inden 14 dage 

I Danmark har du særlige rettigheder, når du som forbruger køber hos en erhvervsdrivende. Du er forbruger, hvis du hovedsageligt handler til formål, der ligger uden for dit forretningsområde. En erhvervsdrivende er en part, der handler for formål, der vedrører hans virksomhed.

Som udgangspunkt må du forvente, at varen skal returneres i en stand, så den kan sælges igen som ny. 

Det kan fx være:

  • At varen skal returneres i originalemballage
  • At alle mærker sidder på varen
  • At plomberinger ikke er brudt
  • Du skal sikre dig, at harddisken ikke er beskadiget, og at der ikke er nogen skader på udseendet. Hvis vi modtager din RMA for at verificere, at harddisken virker bulet, ridset eller beskadiget, nægter vi at være ansvarlige for udskiftning, garanti og returnering

Forbrugerens forpligtelser i tilfælde af udøvelse af fortrydelsesretten

§ 24. Ved tilbagetræden fra en aftale om en vare skal forbrugeren, medmindre den erhvervsdrivende har tilbudt at afhente varen, afsende eller aflevere varen til den erhvervsdrivende eller til en person, som den erhvervsdrivende har bemyndiget til at modtage varen, uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter den dato, hvor forbrugeren i overensstemmelse med § 20 har givet den erhvervsdrivende meddelelse om sin beslutning om at gøre brug af fortrydelsesretten.

Stk. 2. Forbrugeren afholder de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varen, medmindre den erhvervsdrivende enten har indvilliget i at afholde disse eller har undladt at oplyse forbrugeren om, at forbrugeren skal betale udgifterne, jf. § 8, stk. 1, nr. 12.

Stk. 3. Ved aftaler indgået uden for den erhvervsdrivendes forretningssted, hvor varen er blevet leveret til forbrugerens hjem ved aftalens indgåelse, afhenter den erhvervsdrivende varen for egen regning, hvis varen i kraft af sin art normalt ikke kan returneres med post.

Stk. 4. Ved tilbagetræden fra en aftale om en vare indgået uden for den erhvervsdrivendes forretningssted eller ved fjernsalg, hvor den erhvervsdrivende har tilbudt at afhente varen, og ved tilfælde omfattet af stk. 3 tilfalder varen vederlagsfrit forbrugeren, hvis den erhvervsdrivende ikke afhenter varen inden 3 måneder efter det tidspunkt, hvor den erhvervsdrivende i overensstemmelse med § 20 har modtaget meddelelse om forbrugerens beslutning om at træde tilbage fra aftalen. Forbrugeren kan holde det modtagne tilbage, indtil vederlaget eller den betalte del heraf tilbagebetales.

Stk. 5. Forbrugeren hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering af varen, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Forbrugeren hæfter dog ikke for eventuel forringelse af varen, hvis den erhvervsdrivende ikke har givet meddelelse om fortrydelsesretten, jf. § 8, stk. 1, nr. 9.Hvornår starter fortrydelsesperioden?

14 dages fortrydelsesfristen starter først, når du har modtaget varen.

Du har modtaget varen, når den fx er lagt i din postkasse, når den efter aftale med dig har været stillet i et skur eller lignende, eller når den er leveret på din arbejdsplads. Hvis varen har været placeret i et pakkeskab eller en butik, hvor du skal afhente det, starter fortrydelsesfristen først, når du har afhentet varen i pakkeskabet/butikken.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg vil fortryde mit køb?

Hvis du ønsker at fortryde dit køb, har du 14 dage til at give webshoppen besked om det. Du skal sende en klar og tydelig besked til webshoppen om, at du ønsker at gøre brug af din fortrydelsesret.

I mange tilfælde vil webshoppen have en onlinefunktion eller standardformular, som du kan bruge. Har webshoppen ikke dette, kan du sende en mail eller et brev. Gem mailen eller få en kvittering for at vise, at du har sendt brevet.

Når du har meddelt webshoppen, at du ønsker at fortryde dit køb, har du yderligere 14 dage til at returnere varen til webshoppen. Når du fortryder et online køb, er du ansvarlig, hvis varen forsvinder eller går i stykker under transporten tilbage til webshoppen. Det er derfor en god idé at følge webshoppens anvisninger ved returnering af varen.

Webshoppen har 14 dage til at betale pengene tilbage til dig, fra du har givet besked om, at du fortryder købet. Du skal have alle dine penge tilbage - inklusive de oprindelige leveringsomkostninger. Du skal dog selv betale for transporten af varen tilbage til webshoppen, medmindre du har aftalt andet med webshoppen.

 

Hvis varen har en fejl, som sælger er ansvarlig for, har du som forbruger ret til:

få produktet repareret (afhjælpning)
få produktet ombyttet til et nyt (erstatningslevering)
få et forholdsmæssigt afslag i prisen
fortryde købet, hvis fejlen ikke er ubetydelig
 

GARANTI

Du har altid to års juridisk garanti.

1 års ekstra garanti for i alt 3 års garanti

Du skal sikre dig, at harddisken ikke er beskadiget, og at der ikke er nogen skader på udseendet. Hvis vi modtager din RMA for at verificere, at harddisken virker bulet, ridset eller beskadiget, nægter vi at være ansvarlige for udskiftning, garanti og returnering

Hvis produktet viser sig at være defekt inden for tre år efter købet, skal du kontakte os hurtigst muligt

 

Hvem er ansvarlig for returneringsomkostninger?
Vi er ansvarlige for omkostningerne ved returneringen, hvis det er årsagen til fejlen
Der kan refunderes op til 150 kr., vi anbefaler Dansk Post Økonomi Pakke

 

Hvis fejlen på varen viser sig at være omfattet af købelovens manglende overensstemmelsesregler, hæfter sælger for eksempelvis at få varen repareret eller udskiftet med en ny, eller – hvis fejlen er væsentlig – for at få dine penge tilbage.

Du er forpligtet til at oplyse produktets SN, og det skal være i overensstemmelse med ordre SN
Du er forpligtet til at sikre, at produktet ikke er beskadiget

Du bærer ansvaret for varen, indtil den er retur hos sælger.